Tietosuoja

LOSVIKA OY TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ


1. Yleistä
Kyseinen tietosuojakäytäntö soveltuu kaikkiin Losvika Ab:n käsiteltävissä ja vastuulla oleviin henkilötietoihin.
Tietosuojakäytönnön tarkoituksena on varmistaa kaikkien Losvika Ab:n käsiteltävissä olevien henkilötietojen olevan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) (2016/679) sekä kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisia.

2. Henkilötietovastaava
Losvika Ab (jatkossa Losvika)
Itäinen Jokitie 217
66900 Uusikaarlepyy
Suomi

3. Sanasto – selitys
Rekisterinpitäjä – Losvika
Rekisteröity – Henkilö jonka tiedot ovat Losvika rekisterissä, tässä: Asiakas
Henkilötieto – Tiedot joista voidaan henkilö tunnistaa
Potilas – Eläin

4. Losvikalla käsiteltävät henkilötiedot
Losvikalla käsitellään henkilötietoja kahdessa tarkoituksessa: asiakasrekisterin ylläpitäminen Losvikan eläinklinikoissa sekä tilauksien käsitteleminen Losvikan verkkokaupassa.

 

LOSVIKA EQUESTRIAN STORE

a) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen asiakkaan ja Losvikan välillä.

b) Oikeudellinen perusta henkilötietojen käsittelylle
Oikeutettu etu (GDPR 6.1.f artikla). 

c) Henkilötietojen kategoriat sekä tietojen talletusaika
Henkilötiedot käsitellään asiakasrekisterissä joka sisältää seuraavat tiedot:
– Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Henkilötiedot tallennetaan viideksi vuodeksi viimeisimmän oston jälkeiselle ajalle.

d) Tietolähteet
Rekisteritiedot on saatu rekisteröidyltä.

Perusteet tietojen pyytämiselle rekisteröidyltä on se, että tiedot ovat välttämättömiä tilausten käsittelylle. Mikäli rekisteröity ei luovuta välttämättömiä henkilötietoja, ei asiakas voi tilata tuotteita Losvikan verkkokaupasta.

e) Käytössä oleva IT-järjestelmä tietojen käsittelyssä
Creamarketing Oy Ab – Losvika Equestrian Store kotisivun toimittaja ja ylläpitäjä. 

f) Henkilötietojen luovutus ja siirto
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötiedot käsitellään verkkokaupan asiakasrekisterissä, jonka toimittaa ja ylläpitää Creamarketing Oy Ab. Henkilötietoja ei luovuteta edelleen.

5. Henkilötietojen käsittelyprosessi ja periatteet
Henkilötietojen käsittely Losvikalla tapahtuu GDPR:n 5. artiklan periaatteiden mukaisesti. Henkilötietojen tietosuoja otetaan huomioon koko käsittelyajan. Uusien palveluiden, prosessien tai järjestelmien hankinnassa arvioidaan miten tietosuoja voidaan varmistaa. Losvika Ab:lla huomioidaan mahdolliset riskit henkilötietojen käsittelyssä, jotta todennäköisyys tietoturvaloukkaukselle voidaan rajoittaa.

6. Evästeiden käyttö
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen.

Losvika Equestrian Store käyttää evästeitä hallinnoimaan ostoskorin tuotteita, sisäänkirjautumista ”omille sivuille” ja jotta kertanäyttö toiminnot näkyvät oikeille käyttäjille. Sisäänkirjautumistiedot säästyvät istuntokohtaiseen evästeeseen ja vanhenevat kun suljet internet-selaimesi. Kaupan evästeitä hallinnoi toimittaja.

7. Tietosuojan varmistaminen ja ongelmatapahtumien käsittely
Losvikan henkilökunnalla on perusteellinen tietotaso tietosuojakäytännöstä, jotta voidaan varmistaa, että henkilötietojen käsittely Losvikalla tapahtuu tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Losvika sitoutuu ilmoittamaan tietoturvaloukkauksista vastaavalle viranomaiselle 72 tunnin sisällä tapauksen tapahduttua tai tultua ilmi. Mikäli tapahtuma on vakava/laaja yksittäiselle rekisteröidylle, ilmoitetaan tapahtumasta hänelle kohtuullisen ajan sisällä.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Losvikalla henkilötiedot käsitellään oikeutettujen etujen perusteella, joka seuraa siitä, että rekisteröity solmii asiakassuhteen Losvikan kanssa, joko asiakkaana eläinklinikalla tai asiakkaana Losvikan verkkokaupassa, tai lakisääteisestä velvoitteesta dokumentoida lääkeaineen käyttöä eläinten lääkitsemisestä annetun lain 72 §:n mukaisesti.

Alla on luettelo oikeuksista, jotka rekisteröidyllä on Losvikan soveltamien käsittelyperusteiden mukaisesti:
– Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa käsitteleekö Losvika hänen henkilötietojaan ja miten näitä käsitellään.
– Rekisteröidyllä on oikeus virheellisten tietojen oikaisuun sekä vaadittaessa tietojen käsittelyn rajoittamiseen siksi ajaksi, kunnes Losvika on tarkistanut tietojen paikkansapitävyyden.
– Rekisteröidyllä on oikeus esittää väitteitä koskien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, mikäli syitä on jotka perustuu hänen yksittäiseen tapaukseen.
– Rekisteröidyllä on oikeus saattaa reklamaatio Tietosuojavaltuutetun toimistolle (www.tietosuoja.fi)

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan, voi hän olla yhteydessä Losvikaan sähköpostitse osoitteessa info@losvika.com ja selittää mitä oikeuksia hän haluaa käyttää. Seuraavat toimenpiteet harkitaan tämän perusteella.

(Päivitetty 2.9.2020)